Księgowy Kraków

Wpis

środa, 18 maja 2016

Rodzaje umów

Jakie umowy zawierane są na podstawie Kodeksu Pracy, a jakie na podstawie Kodeksu Cywilnego? Umowy na podstawie Kodeksu pracy nazywane są umowami o pracę, natomiast Kodeks cywilny określa tzw. umowy cywilno – prawne.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ:
1). Umowy terminowe:
- na okres próbny,
- na czas określony,
- na czas wykonywania określonej pracy.

2). Umowy bezterminowe:
- na czas nieokreślony.

RODZAJE UMÓW CYWILNO – PRAWNYCH:
- umowa zlecenie,
- umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym,
- umowa o dzieło.

Umowa o pracę jest gwarantem pełni praw wynikających z Kodeksu pracy, czyli prawa do:
- urlopów,
- renty w przypadku utracenia zdolności do pracy,
- pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji,
- zasiłku dla bezrobotnych,
- emerytury.

W ramach umowy cywilno – prawnej pracownik:
- nie jest włączany do załogi zakładu pracy i podporządkowywany poleceniom kierownictwa dotyczącym pracy,
- nie ma wyznaczonej normy czasu trwania pracy lub norm wydajności,
- nie ma wyznaczonego miejsca i czasu pracy,
- nie ma przymusu osobistego spełnienia świadczenia,
- nie ponosi ryzyka wykonania zlecenia.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
krakowski-ksiegowy
Czas publikacji:
środa, 18 maja 2016 16:00

Polecane wpisy

Kanał informacyjny


NAPISZ DO NAS:

informacja.ksiegowy@gazeta.pl


Oferujemy kompleksowe usługi księgowe oraz profesjonalne doradztwo w przystępnych cenach.